เหรียญ SOL ใช้ทำอะไรได้บ้าง ?

แก้ไขเมื่อ วันพฤหัสบดี, 16 กุมภาพันธ์, 2023 เมื่อ 8:52 PM

SOL คือ Native Currency หรือสกุลเงินหลักบนเครือข่าย Solana จึงสามารถใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการกับผู้ที่รับเหรียญ SOL รวมถึงใช้เป็นค่าธรรมเนียมในการโอนหรือการใช้บริการ DeFi ที่สร้างขึ้นบน Solana

นอกจากนี้ ผู้ถือเหรียญ SOL สามารถทำการ Staking หรือการล็อกเหรียญ SOL ไว้บนเครือข่าย Solana เพื่อช่วยตรวจสอบธุรกรรมหรือเลือกตัวแทนตรวจสอบและรับรางวัลเป็นเหรียญ SOL

ในด้านของ Tokenomics หรือระบบนิเวศของเหรียญ ปัจจุบัน มีเหรียญ SOL ได้สูงสุด 504,506,326 เหรียญ ปัจจุบันมีเหรียญหมุเวียนอยู่ในตลาดประมาณ 296,967,345 เหรียญ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว