BAL คืออะไร ?

แก้ไขเมื่อ วันเสาร์, 18 กุมภาพันธ์, 2023 เมื่อ 3:13 PM

BAL หรือ Balancer Protocol คือ Decentralized Exchange บนบล็อกเชน Ethereum ที่ไม่มีตัวกลางควบคุมทั้งการแลกเปลี่ยนและกลไกการดำเนินการต่างๆ ของระบบ

Balancer Protocol มี Liquidity pool ที่รวบรวมเหรียญเพื่อช่วยรักษาสภาพคล่องในระบบ โดยใช้ Automated Market Maker (AMM) เป็นระบบอัตโนมัติคอยปรับสมดุลให้กับตลาด

หนึ่งในกลไกสำคัญคือ Liquidity mining คือการเพิ่มสภาพคล่องแลกกับรางวัลตอบแทน โดยผู้ใช้ทำได้โดยการฝากเหรียญเข้าไปใน Liquidity Pools เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และผู้ใช้ที่วางเหรียญใน Pool จะได้รับเหรียญ BAL ตอบแทน

เหรียญ BAL เป็น Governance token ที่ผู้ถือเหรียญจะสามารถโหวตให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆ บนระบบได้ เช่น การเพิ่มรางวัลเหรียญแก่ผู้เพิ่มสภาพคล่องใน Pools เป็นต้น

จุดขายของ Balancer Protocol คือ ระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำการซื้อขายได้ง่ายและรวดเร็วด้วยการดึงสินทรัพย์จาก Balancer Pools เพื่อให้ธุรกรรมนั้นๆ สำเร็จเร็วขึ้น

ส่วน Balancer Pools คือ การเก็บสินทรัพย์ของผู้ใช้เอาไว้ด้วยกันเป็นกองใหญ่ เพื่อใช้สำหรับเพิ่มสภาพคล่องของแพลตฟอร์ม โดย Balancer Pools สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ 

 

1.Private pool คือ Pool ที่มีเจ้าของเพียงผู้เดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงกลไกต่างๆ ได้

2.Shared pool คือ Pool ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงเพื่อเป็นผู้เพิ่มสภาพคล่อง หรือ Liquidity Provider โดยผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมจะได้รับเหรียญ BAL เป็นการตอบแทน

3.Smart pool: มีคุณสมบัติคล้าย Shared pool แต่จะมี Smart contract คอยบริหาร Pool โดยอัตโนมัติ


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว