กำหนดการเปิดใช้งานเครือข่าย Optimism และ Arbitrum One สำหรับธุรกรรมเหรียญ ETH ตั้งแต่วันที่ 23/11/2566 เวลา 13:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ วันอังคาร, 23 เมษายน เมื่อ 12:39 PM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ มีกำหนดเปิดใช้งานเครือข่าย Optimism และ Arbitrum One สำหรับธุรกรรมฝากถอนเหรียญ Ethereum (ETH) (เพิ่มเติมจากเครือข่าย Ethereum (ERC-20) ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน) ตามรายละเอียดดังนี้


*ข้อควรระวัง:

  • กรณีที่ท่านต้องการทำรายการเหรียญ ETH บนเครือข่าย Optimism และ Arbitrum One ท่านจำเป็นต้องสร้างที่อยู่กระเป๋า (Wallet address) ใหม่ หลังการเปิดใช้งานเหรียญ ETH บนเครือข่ายดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป (ดูวิธีการสร้าง Address ใหม่ที่นี่)
  • การสร้างที่อยู่กระเป๋าใหม่ไม่มีผลต่อยอดคงเหลือและการซื้อขายเหรียญ ETH แต่อย่างใด
  • เหรียญ ETH ของท่านอาจสูญหายได้ หากท่านทำรายการเหรียญ ETH บนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ผ่านเครือข่าย Optimism และ Arbitrum One ก่อนวันที่เปิดใช้งานเหรียญ ETH บนเครือข่ายดังกล่าว 


กำหนดการ

เรื่อง            เปิดระบบฝากถอนเหรียญ ETH บนเครือข่าย Optimism และ Arbitrum One

วันที่            23 พฤศจิกายน 2566

ตั้งแต่เวลา   13:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป


หมายเหตุ:

  • บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณากู้คืนเหรียญที่อาจสูญหายจากกรณีการทำรายการเหรียญไม่ตรงเงื่อนไขเป็นรายบุคคล
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

 

ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนที่มีให้บริษัทฯ เสมอมา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว