Frax Share (FXS) คืออะไร?

แก้ไขเมื่อ Tue, 12 Dec 2023 เมื่อ 01:52 PM


Frax Share (FXS) คืออะไร?


Frax Share (FXS) เป็นโทเคนดิจิทัลที่ใช้ภายในระบบนิเวศของ Frax Finance ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแพลตฟอร์มสำหรับ Stablecoin ที่มีความโปร่งใสและกระจายอำนาจสูง โดย FXS จัดเป็น Governance token (โทเคนเพื่อการบริหาร) ที่มอบอำนาจให้ผู้ถือมีอำนาจในการร่วมตัดสินใจและกำหนดทิศทางการพัฒนา Frax Finance ได้ใครคือผู้สร้าง Frax Share?


Frax Shares ถูกสร้างขึ้นโดย Sam Kazemian (ซ้าย) และ Travis Moore (ขวา) โดยก่อนหน้านี้ Kazemian ยังได้ร่วมก่อตั้ง Everipedia ที่เปรียบเสมือน Wikipedia ในรูปแบบกระจายอำนาจ (Decentralized) ในขณะที่ Moore เคยเป็นหุ้นส่วนที่บริษัท Deloitte ก่อนที่จะเข้าสู่วงการบล็อกเชนอ้างอิง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว