การกระจายโทเคน C98

แก้ไขเมื่อ วันอังคาร, 6 กุมภาพันธ์ เมื่อ 12:36 PM

โทเคน C98 มีอุปทานหมุนเวียนในระบบอยู่ 185,000,000 โทเคน โดยมีอุปทานทั้งหมด 185,000,000 โทเคน และมีอุปทานสูงสุดอยู่ที่ 1,000,000,000 โทเคน


โทเคน C98 ได้รับการจัดสรรโดยส่วนใหญ่ 21% จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบนิเวศภายในเครือข่าย 20% เพื่อการพัฒนา Community การจัดสรรให้ทีมจำนวน 20% การจัดสรรเพื่อการขายเชิงกลยุทธ์ และอื่น ๆ ตามลำดับอ้างอิง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว