ระบบดาวน์โหลดรายงานเดินบัญชีรายปี 2566 เปิดให้บริการตามปกติ วันที่ 07/02/2567 ตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ วันพุธ, 7 กุมภาพันธ์ เมื่อ 2:00 PM

สืบเนื่องจากประกาศเรื่องการปิดปรับปรุงระบบดาวน์โหลดรายงานเดินบัญชีรายปี สำหรับปี 2566 ชั่วคราว ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ขณะนี้การพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้


กำหนดการ

เรื่อง             ระบบดาวน์โหลดรายงานเดินบัญชีรายปี 2566 เปิดให้บริการตามปกติ

วันที่             7 กุมภาพันธ์ 2567

ตั้งแต่เวลา    14:00 น. (เวลาประเทศไทย)


ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว