บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะสนับสนุนการย้ายเครือข่ายเหรียญ Enjin Coin (ENJ) เป็น Relay Chain (Mainnet)

แก้ไขเมื่อ วันพฤหัสบดี, 15 กุมภาพันธ์ เมื่อ 6:00 PM

เนื่องจากการเปิดตัว Relay Chain (Mainnet) ของเหรียญ Enjin Coin (ENJ) เพื่อเพิ่มคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการใช้งาน (อ้างอิง) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (“บริษัทฯ”) จะสนับสนุนการโอนย้ายเหรียญ ENJ จากเครือข่าย Ethereum (ERC-20) ไปบนเครือข่าย Relay Chain (Mainnet) โดยจะดำเนินการย้ายเหรียญให้โดยอัตโนมัติสำหรับผู้ถือเหรียญ ENJ บนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ตามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้


1. ลูกค้าที่ไม่มีการทำธุรกรรมฝากถอนเหรียญ ENJ

สำหรับลูกค้าที่ซื้อขาย หรือ มียอดคงเหลือของเหรียญ ENJ บนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์

 • ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ และสามารถทำการซื้อขายเหรียญ ENJ ได้ตามปกติ


2. การฝากถอนเหรียญ ENJ บนเครือข่าย Ethereum จะใช้งานได้ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 น. (เวลาประเทศไทย) เท่านั้น


3. ลูกค้าที่มีการทำธุรกรรมฝากถอนเหรียญ ENJ

 • โปรดหลีกเลี่ยงการฝากถอนเหรียญ ENJ บนเครือข่าย Ethereum ในช่วงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 น. (เวลาประเทศไทย)

 • หลังจากวันและเวลาดังกล่าว ท่านสามารถฝากถอนเหรียญ ENJ บนบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ได้ ผ่านเครือข่าย Enjin Relay Chain (Mainnet) เท่านั้น โดยหากท่านทำรายการฝากเหรียญ ENJ ผ่านเครือข่ายอื่นที่ไม่รองรับ สินทรัพย์ของท่านอาจสูญหายหรือไม่ปรากฏในกระเป๋าปลายทางได้ ในกรณีนี้ ท่านสามารถติดต่อ Bitkub Support เพื่อขอความช่วยเหลือในการกู้คืนเหรียญ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

 • เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว โปรดดำเนินการตามคำแนะนำในประกาศนี้


การย้ายเหรียญ Enjin Coin (ENJ)

 • บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์จะทำการปิดระบบฝากถอนเหรียญ ENJ บนเครือข่าย Ethereum (ERC-20) (เครือข่ายเดิม) และเปิดระบบฝากถอนเหรียญ ENJ บนเครือข่าย Relay Chain (Mainnet) (เครือข่ายใหม่) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถทำการซื้อขายเหรียญได้ตามปกติ (โปรดดูกำหนดการด้านล่าง)

 • เหรียญ ENJ บน ERC-20 จะถูกเปลี่ยนเป็นเหรียญ ENJ บน Mainnet ในสัดส่วน 1:1 

 • หรียญ ENJ Coin (ENJ) จะใช้ชื่อเรียกและสัญลักษณ์เหมือนเหรียญ ENJ เดิมทุกประการ หลังการเปิดระบบฝากถอนบนเครือข่าย Relay Chain (Mainnet)

         

กำหนดการ

 • ปิดระบบฝากถอนเหรียญ ENJ บนเครือข่าย Ethereum (ERC-20)
  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 น. (เวลาประเทศไทย) 

 • เปิดระบบฝากถอนเหรียญ ENJ บนเครือข่าย Relay Chain (Mainnet)
  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 น. (เวลาประเทศไทย)
  ** โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านใช้ที่อยู่กระเป๋าที่รองรับสินทรัพย์ดังกล่าว และทำการโอนผ่านเครือข่าย Enjin Relay Chain (Mainnet) เท่านั้น


หมายเหตุ:

 • ประกาศของ Enjin ที่อ้างอิงในบทความนี้ เป็นประกาศที่ทีมงานของ Enjin เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในประกาศดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

 • การโอนเหรียญ ENJ ไปยังกระเป๋าอื่น ๆ ที่ไม่รองรับสินทรัพย์ดังกล่าว อาจส่งผลให้สินทรัพย์ของท่านเกิดการสูญหาย และบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่กู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลที่สูญหายดังกล่าว

 • ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายเครือข่ายเหรียญ ENJ ได้ที่ https://enjin.io/blog/enjin-token-migration-faqs

 • โปรดศึกษาและทำความเข้าใจความเสี่ยงก่อนทำการซื้อขายเหรียญ ENJ และโปรดใช้ความระมัดระวังในการลงทุน เนื่องจากความผันผวนของราคา

 • เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและถี่ถ้วน และใช้วิจารณญาณในการดำเนินการใด ๆ ในช่วงที่สภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล อันเนื่องมาจากการออกประกาศและ/หรือเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในประกาศนี้ 

 • บริษัทฯ ขอให้ท่านวางใจว่า สินทรัพย์ของลูกค้าถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามนโยบายการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเคร่งครัด และการดำเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขประกาศและรายละเอียดข้างต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป


ขอขอบคุณที่เลือกใช้บริการบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว