จุดเด่นของ Band Protocol

แก้ไขเมื่อ วันเสาร์, 18 กุมภาพันธ์, 2023 เมื่อ 3:29 PM

Band Protocol เป็น Oracle ชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นตัวกลางรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากภายนอกก่อนที่จะป้อนเข้าสู่แอปพลิเคชันบนบล็อกเชน

 

เดิมที การนำข้อมูลจากภายนอกไปใส่บนระบบบล็อกเชน ตั้งแต่เรื่องของสภาพอากาศ ผลการแข่งขันกีฬา ไปจนถึงมูลค่าหุ้น ถือเป็นจุดอ่อนสำคัญจุดหนึ่งของเครือข่ายบล็อกเชน เพราะหากผู้ที่นำข้อมูลเหล่านี้เข้าไปใส่ในระบบบล็อกเชนเกิดทำผิดพลาดหรือโกงขึ้นมา ข้อมูลที่อยู่ในระบบบล็อกเชนนั้นๆ ก็จะผิดทั้งหมดทันที

 

จุดนี้เองที่ Band Protocol เข้ามามีบทบาท โดย Band Protocol จะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากภายนอก และป้อนข้อมูลที่ได้รับหลังการยืนยันจากผู้ตรวจสอบ (Validator) ไปให้กับแอปพลิเคชันที่อยู่บนบล็อกเชนแบบอัตโนมัติ จึงกล่าวได้ว่า Band Protocol เป็นอีกเลเยอร์หนึ่งที่จะทำให้ข้อมูลบนเครือข่ายบล็อกเชนมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากขึ้นอีกระดับ

 

จุดเด่นที่ Band Protocol เหนือกว่าคู่แข่งประการแรกคือความเร็วในการประมวลข้อมูล เนื่องจาก Band Protocol ตั้งอยู่บนเครือข่ายบล็อกเชนของตัวเองที่เรียกว่า Bandchain ซึ่งถูกเขียนขึ้นมาโดยใช้โครงสร้างหรือ Framework ของบล็อกเชน Cosmos จึงสามารถเร่งความเร็วในการส่งข้อมูลได้ การขอข้อมูลแต่ละครั้งจะอยู่ที่ 3-6 วินาทีเท่านั้น และประการที่สองคือราคาที่ถูกกว่า เพราะไม่ได้ใช้เครือข่ายบล็อกเชนขนาดใหญ่อย่างเช่น Ethereum นั่นเอง


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว