ใครสร้าง MKR?

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 08:32 PM

Maker protocol ถูกพัฒนาขึ้นในปี 2014 โดย Maker Foundation และเปิดตัวในปี 2017 ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะสร้างระบบเครดิตแบบ Permissionless ที่ผู้ใช้สามารถเข้ามากู้ยืมสกุลเงินดิจิทัล DAI ซึ่งเป็นเหรียญ Stablecoin ได้

หลังจากการพัฒนาแพลตฟอร์มเบื้องต้นผ่านไปได้ด้วยดี Maker Foundation จึงเริ่มลดบทบาทในการบริหารแพลตฟอร์มลง และหันไปสร้างแพลตฟอร์ม MakerDAO ที่เป็น Decentralized Autonomous Organization หรือองค์กรอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์เพื่อให้เข้ามาบริหารแพลตฟอร์มด้วยหลัก Decentralized แทน

MakerDAO มีเหรียญ MKR เป็น Governance token ที่ผู้ถือเหรียญนี้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารแพลตฟอร์ม Maker protocol ได้ โดยผู้ถือเหรียญต้องทำการสละเหรียญ MKR ให้กับแพลตฟอร์มเพื่อแลกกับสิทธิ์ในการเสนอนโยบายบริหารใหม่ๆ เช่น เพิ่มเหรียญใหม่ เพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียม และนโยบายอื่นๆ รวมถึงสิทธิ์ในการออกเสียงสนับสนุนข้อเสนอต่างๆ บนแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นหลักการบริหารองค์กรแบบ Decentralized ที่ไม่มีตัวกลางถืออำนาจเด็ดขาดในการบริหาร แต่ทั้งเครือข่ายจะมีสิทธิ์ออกเสียงอย่างเท่าเทียมกัน

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว