MKR คืออะไร ?

แก้ไขเมื่อ วันเสาร์, 18 กุมภาพันธ์, 2023 เมื่อ 9:09 PM

MKR หรือ Maker Token คือเหรียญ Governance token ของ Maker Protocol ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการกู้ยืม (Lending Platform) ที่สร้างขึ้นบน Ethereum และ MakerDAO ที่เป็นองค์กรอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์ (DAO) ที่คอยดูแล Maker Protocol อยู่เบื้องหลังอีกทีหนึ่ง

ผู้ใช้แพลตฟอร์ม Maker Protocol สามารถฝากเหรียญดิจิทัลที่รองรับเข้าไปได้ จากนั้น Smart contract ที่อยู่บนระบบจะนำเหรียญไปค้ำประกันและปล่อยเงินกู้ออกมาในรูปแบบของเหรียญ Dai ซึ่งเป็น Stablecoin ที่มีการผูกมูลค่าเข้ากับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (US Dollar)

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว