หน้าที่ของเหรียญ FLOW

แก้ไขเมื่อ Wed, 06 Dec 2023 เมื่อ 02:47 PM

FLOW หรือ Flow token คือเหรียญที่ใช้สำหรับการมีส่วนร่วมบนบล็อกเชนของ Flow ไม่ว่าจะเป็นการวาง FLOW เพื่อค้ำประกัน หรือใช้เป็นสกุลเงินกลางในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์บนเครือข่าย


FLOW ถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีการกำหนดเพดานจำนวนเหรียญ ในช่วงที่เครือข่ายเริ่มต้นทำงาน บริษัท Dapper Labs ได้สร้างเหรียญ FLOW ออกมา 1.25 พันล้านเหรียญ และมีการกระจายเหรียญตามภาพด้านล่าง


image
  • 20% แบ่งให้กับบริษัท Dapper Labs
  • 18% แบ่งให้กับทีมพัฒนาของ Flow (Development Team)
  • 29% เก็บไว้สำหรับการพัฒนาระบบนิเวศของ Flow (Ecosystem Development)
  • 13% เปิดขายให้กับนักลงทุนทั่วไป (Community Sale)
  • 20% แบ่งให้กับนักลงทุนกลุ่มแรก (Early Investors) โดยเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่ลงทุนมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ (Large Backers) และนักลงทุนรายย่อยที่ลงทุนน้อยกว่า 1 ล้านดอลลาร์ (Small Backers)


เนื่องจากผู้สร้างไม่ได้กำหนดเพดานจำนวนเหรียญสูงสุด ทำให้ Flow เป็นเหรียญที่สามารถเฟ้อได้ (Inflationery) อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่อัตราการเฟ้อของ FLOW จะอยู่ที่ 0% หากมีธุรกรรมเกิดขึ้นมากพอ เนื่องจากอัตราการเฟ้อจะสอดคล้องกับปริมาณธุรกรรมบนบล็อกเชน หากมีการทำธุรกรรมน้อยรายได้ของโหนดที่มาจากค่าธรรมเนียมก็จะน้อยลง ทำให้ FLOW ถูกผลิตออกมาเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากมีปริมาณธุรกรรมสูง FLOW ก็จะถูกออกมาผลิตน้อยลงนั่นเอง


อ้างอิง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว