การทำงานของ FLOW

แก้ไขเมื่อ วันพุธ, 6 ธันวาคม, 2023 เมื่อ 11:29 AM

Flow ใช้ระบบฉันทมติ (Consensus Algorithm) แบบ Proof-of-Stake (PoS) ซึ่งได้รับการพัฒนาจาก HotStuff ที่คิดค้นโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัย Cornell


หากเทียบกับเครือข่ายบล็อกเชน PoS อื่น ๆ โหนด (Node) หรือผู้มีส่วนร่วมกับเครือข่ายต้องดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดของบล็อกเชนจึงจะทำหน้าที่บนบล็อกเชนได้ แต่สำหรับ Flow โหนดสามารถเลือกหน้าที่ของตัวเองได้ ซึ่งจะมีหน้าที่ให้เลือกทั้งหมด 4 ตำแหน่ง แต่ละตำแหน่งจะสัมพันธ์กับจำนวนเหรียญที่วางค้ำประกัน (Stake) และประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ของผู้ใช้ ดังต่อไปนี้


1. Collection — ผู้รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมต่าง ๆ ก่อนส่งต่อไปยังตำแหน่งอื่น (ต้องวางค้ำประกันอย่างน้อย 250,000 FLOW ถึงจะมีสิทธิ์ทำหน้าที่นี้)


2. Consensus — ผู้สร้างบล็อกบนบล็อกเชนของ Flow และยังมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รวบรวมมาให้แล้ว (ต้องวางค้ำประกันอย่างน้อย 500,000 FLOW ถึงจะมีสิทธิ์ทำหน้าที่นี้)


3. Execution — ผู้รับรองข้อมูลธุรกรรมในขั้นตอนสุดท้ายและจัดเก็บข้อมูล โดยรับรองผ่านการคำนวณ Output ของแต่ละบล็อก เพื่อการันตีว่าข้อมูลที่ได้รับมามีความถูกต้อง (ต้องวางค้ำประกันอย่างน้อย 1,250,000 FLOW ถึงจะมีสิทธิ์ทำหน้าที่นี้)


4. Verification — ผู้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้ระดับ Execution โดยตรวจสอบจากข้อมูลที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้และลงบันทึกรับรองความถูกต้อง


นอกจากประเภทข้างต้น ยังมี Access nodes ที่มีหน้าที่ส่งรายการธุรกรรมให้แก่โหนดในตำแหน่งอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับหน้าที่และข้อมูลส่วนที่รับผิดชอบ โดยผู้ใช้ประเภทนี้จะถูกเลือกด้วยการตรวจสอบประวัติและความน่าเชื่อถือ ไม่ใช่จากการวางค้ำประกัน


หลังจากที่โหนดช่วยตรวจสอบรายการธุรกรรมบนบล็อกเชน จะได้รับรางวัลเป็นเหรียญ FLOW ซึ่งจะได้รับตามประสิทธิภาพการทำงานและสัดส่วนเหรียญที่วางค้ำประกันไว้


อ้างอิง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว